Luganos historia

Lugano nämns första gången i skrift år 724. Skrifter från år 984 talar om Lugano som en handelsstad som då gick under namnet Luano. Namnet Lugano fick staden först år 1189.

Staden var källa till dispyter mellan hertigarna av Milano och Como fram till att den föll under Schweizisk kontroll år 1513. Den förblev schweizisk fram till 1798 då Napoleon erövrade den gamla schweiziska konfederationen och bildade den Helvetiska republiken. Under denna tid blev Lugano huvudstad i kantonen med samma namn.

Kantonen Lugano

Kantonen Lugano är en förening av de gamla "Landvogteien" Lugano, Mendrisio, Locarno och Valmaggia. Precis som i de andra kantonerna var autonomin i Lugano mycket begränsad då Napoleon ville centralisera makten i Schweiz. Kantonen Lugano styrdes av en grupp på fem medlemmar (preféter) som stod i kontakt med en statsanställd från centralstyret.

Kantonen var djupt splittrad mellan petrioterna som stödde den Cisalpinska republiken, och den traditionalistiska aristokratin. 1799 utbröt en revolt i Lugano och den andra preféten Francesco Capra flydde staden. makten överfördes till en provisorisk regering som sympatiserade med Habsburgarna. Den franska ockupationen återupptogs dock redan 1800, ett år senare. Missnöje fortsatte och i början av 1802 började ett uppror i Capriasca som ledde till att Pian Povrò förklarade ett självständigt Lugano.

Följande år slog man samman kantonerna Lugano och Bellinzona och bildade den gemensamma kantonen Ticino som finns kvar än idag.

Det moderna Lugano

Efter andra världskriget, och särskilt under 1960-talet och 70-talet, upplevde Lugano en period av kraftig tillväxt inom bankväsendet. Detta tack vare det stora tillflödet av kapital, främst från Italien. Under denna tid blev Lugano Schweiz tredje finansiella centrum, med över 100 banker i staden. Nu för tiden står de schweiziska bankerna under strikt kontroll och den världskända bankanonymiteten har börjat luckras upp eftersom andra länder börjat ställa krav på Schweiz, som de anser skyddar skattesmitare. Den traditionella bankverksamheten har dessutom börjat få konkurrens från olika typer av nätlån och lånjämförelsetjänster på nätet.